Fast, 3 mnd

Fast er ei avtale med fast pris for heile perioden og prisen er inkl. avgifter. Kraftprisen din vert ikkje påverka av svingingane i marknaden og du veit kva straumprisen er til ei kvar tid. Avtaleperioden er på 3 månadar.

Selskapet som sel straum i SFE har blitt til straumselskapet Wattn. Når du bestiller straumavtaler hos oss vil all kommunikasjon frå no av kome frå Wattn.

Vi held for øyeblikket på med omlegging av kundesystem. Bestillinga di vil bli registrert, men på grunn omlegginga, og generelt stor pågang, vil det ta litt tid før stadfesting blir sendt til deg. Vi takkar for at du er tålmodig med oss!

Gjeldande prisar frå 23.11.21:
NO1:
 149 øre/kWh 
NO2: 149 øre/kWh 
NO3: 89 øre/kWh 
NO4: 89 øre/kWh 
NO5: 149 øre/kWh

Avtala har bindingstid i 3 månadar, er inkl. lovpålagt el-sertifikat og har etterskuddsfakturering. Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 57 88 47 47, eller hei@wattn.no. Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 49 kr. 

BESTILL FAST, 3 månadar