Variabel

Den herlege sommaren med tørt og varmt vêr, kombinert med ein kald vinter med lite nedbør, gir oss no unormalt høge straumprisar over heile landet. Dessverre rår ingen av oss over vêret, og det er ikkje ofte vi håpar på litt gråvêr og nedbør - men no hadde det vore godt med litt fuktigare vêrmeldingar framover, - i alle fall med tanke på straumprisane.

Selskapet som sel straum i SFE har blitt til straumselskapet Wattn. Når du bestiller straumavtaler hos oss vil all kommunikasjon frå no av kome frå Wattn.

Vi held for øyeblikket på med omlegging av kundesystem. Bestillinga di vil bli registrert, men på grunn omlegginga, og generelt stor pågang, vil det ta litt tid før stadfesting blir sendt til deg. Vi takkar for at du er tålmodig med oss!

NO1: 129,00 øre/kWh 
NO2: 129,00 øre/kWh 
NO3: 84,30 øre/kWh 
NO4: 84,30 øre/kWh 
NO5: 129,00 øre/kWh 

Prisen på Variabel går opp frå 01.11.21 slik:
NO1: Frå 129,00 øre/kWh til 149 øre/kWh
NO2: Frå 129,00 øre/kWh til 149 øre/kWh
NO5: Frå 129,00 øre/kWh til 149 øre/kWh

Finn ditt prisområde.

BESTILL VARIABEL

Denne avatala har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei spotavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva. Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 57 88 47 47, eller hei@wattn.no. Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 49 kr. Standard vilkår