SFE <picture/>

Vi har aldri nokon garanti for om vi får ein mild eller kald vinter, men no kan vi garantere at du får ein super straumpris gjennom dei verste vintermånadane. Bestiller du "Vintergaranti" i dag, har du fastpris på 59,40 øre kWh for straumen din fram til 01.05.20, utan påslag og fastbeløp.

Alle kundar kan bestille denne avtala. Når fastprisperioden er over vil du bli lagt over på straumavtala som heiter SFE Standard. Dette står du sjølvsagt fritt til å endre etter eige ønskje. Du kan bestille "vintergaranti" gjennom heile perioden, og avtala gjeld då frå den datoen du bestiller fram til 01.05.20.

Du vert fakturert månadleg, etterskuddsvis. For at det skal bli billigast mogleg for deg, anbefalar vi at du opprettar både avtalegiro og efaktura, då slepp du fakturagebyr. "Vintergaranti" er bindande frå du inngår avtala, og fram til 1.5. Seier du opp avtala før 01.05.20, vil det tilkomme kr.500 i bruddgebyr. 

La vinteren komme, vi er klar!

Bestill Vintergaranti i dag!

Standard vilkår