SUNNFJORDKRAFT

Sunnfjordkraft er ei spotavtale som følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Sunnfjordkraft har opphavsgaranti, som sikrar 100% fornybar energi. Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 39 kr.

Du kan enkelt bestille Sunnfjordkraft her

Standard vilkår

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
45,65 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding