SFE STANDARD

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva. Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 57 88 47 47, eller kundeservice@sfekraft.no. Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 20 kr. Standard vilkår

NO1: 51,99 øre/kWh 
NO2: 51,84 øre/kWh 
NO3: 51,79 øre/kWh 
NO4: 46,65 øre/kWh 
NO5: 53,05 øre/kWh   

Finn ditt prisområrde, og sjå aktuelle prisendringar

 

 

 

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
45,65 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding