SFE STANDARD

SFE Standard har ein variabel pris, men utan dei største prissvingingane. Passar for deg som ønskjer jamnare pris enn det ei innkjøpsprisavtale kan gje. Prisen varierar frå kva prisområde du bur i, og er inkl.mva. Dersom du er i tvil på kva prisområde du tilhøyrer, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 57 88 47 47, eller kundeservice@sfekraft.no. Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 20 kr.

NO1: 63,08 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 62,54 øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 65,39 øre/kWh (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 61,15 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 64,00 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)
Sjå aktuelle prisendringar her.

Du kan enkelt bestille SFE Standard her

Standard vilkår

 

 

SFE Innkjøpspris

Straum for deg som vil følgje marknaden

Fastbeløp 29 kr/mnd

Påslag på 4.98 øre/kWh

Ingen binding

YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
56,05 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding