SFE Spot

SFE Spot følgjer dei daglege prissvingingane i marknaden. Du betalar det same som vi kjøper straum for på straumbørsen Nord Pool. I tillegg kjem eit månadleg påslag som inkluderar lovpålagt elsertifikat. Avtala føreset efaktura. Dette er vår mest solgte straumavtale!

Namneendring frå 1.juni
Vi endrar namnet på straumavtalen SFE Innkjøpspris til SFE Spot frå og med 1.juni 2020. Vilkår og pris vert uforandra, og det påvirkar ikkje deg på noko anna måte enn at avtalen din endrar namn. Årsaka til endringa er overgangen til timesmålte anlegg.

Du kan enkelt bestille SFE Spot her

Standard vilkår

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
45,65 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding