SFE INNKJØPSPRIS

SFE Innkjøpspris følgjer dagleg svingingane i marknaden etter kraftbørsen Nord Pool. Kvar du bur i landet avgjer kva pris som gjeld for deg. Kvar månad vert det berekna ein gjennomsnittspris frå kraftbørsen som vert justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet ein då får kallar vi “vekta områdepris” og den vert grunnlaget for prisen ut til kunden for den månaden. Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 20 kr.

Du kan enkelt bestille SFE Innkjøpspris her

Standard vilkår

SFE Innkjøpspris

Straum for deg som vil følgje marknaden

Fastbeløp 29 kr/mnd

Påslag på 4.98 øre/kWh

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
56,05 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding