GOD STRAUM

God Straum er ei spotavtale som kan måle seg med dei beste på pris. Vi gir 20 kr/mnd av fastbeløpet vidare til Plan Norge og prosjektet som gir reint vatn til mennesker i Zimbabwe.

Avtala føreset efaktura. Dersom efaktura ikkje vert oppretta vil det tilkomme fakturagebyr på 20 kr.

Standard vilkår

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
56,05 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding