PRISENDRINGAR

SFE set ned prisen på SFE Standard frå og med 28.01.2020:

NO1: 53,33 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 53,28 øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 54,13 øre/kWh  (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 51,49 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 53,19 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

SFE Innkjøpspris

Straum for deg som vil følgje marknaden

Fastbeløp 29 kr/mnd

Påslag på 4.98 øre/kWh

Ingen binding

YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
51,70 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding