PRISENDRINGAR

Vi set opp SFE Standard frå 06.11.2019, nye gjeldande prisar er:

NO1: 63,08 øre/kWh (Austlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 62,54 øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 65,39 øre/kWh (Midt-Noreg, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 61,15 øre/kWh (Nord-Noreg)
NO5: 64,00 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

SFE Innkjøpspris

Straum for deg som vil følgje marknaden

Fastbeløp 29 kr/mnd

Påslag på 4.98 øre/kWh

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar straumpris
56,05 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Eitt års binding

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding