SFE + Plan International Norge

SFE <picture/>

Kanskje Noregs snillaste straumavtale?
For kvar ny kunde på straumavtala går 20 kr/mnd til vassprosjektet i Zimbabwe. Avtala kan måle seg med dei beste på pris, noko som betyr billig straum til deg og ein forskjell for dei som treng det mest. Sidan 2012 har SFE og Plan International Norge hatt eit samarbeid gjennom straumavtala God straum.

Rein energi, gir reint vatn
Tidlegare har avtala gjeve over 15 000 mennesker i Sierra Leone tilgang til reint vatn. No har prosjektet flytta seg til San-folket som bur i utkanten av Kalahari-ørkenen i Zimbabwe. Hittil har prosjektet gitt 19 lokalsamfunn og meir enn 27 000 mennesker i Sierra Leone og Zimbabwe tilgang på reint drikkevatn.

God straum til deg - ein forskjell for dei som treng det mest!

BESTILL GOD STRAUM I DAG

 

Link block image

SAMAN FOR REINT VATN

Sidan vi starta opp samarbeidet med Plan International Norge i 2012 har vi bidrege til at 19 lokalsamfunn og meir enn 27 000 menneske i Sierra Leone og Zimbabwe har fått tilgang til reint vatn og ein sterkt forbetra livssituasjon.

Les meir