SFE <picture/>

Ved å bestille spotavtala God straum, er du med på å gi reint vatn til dei som treng det mest.

I 2012 inngikk vi samarbeid med Plan Norge International om å byggje og rehabilitere brønnar i Sierra Leone. Ut av dette samarbeidet voks straumavtala God straum, og kundane våre fekk moglegheit til å bli med på prosjektet. Av fastbeløpt du betalar på 33 kr pr månad, går 20 kr direkte til vassprosjektet som no har flytta seg til San-folket i Zimbabwe. Saman har vi gitt 27 000 mennesker i ulike landsbyar i Sierra Leone og Zimbabwe tilgong på reint vatn, og ein bedre helsesituasjon.

God straum er kåra til ei av dei tre beste langsiktige straumavtalene av alle straumavtaler i Norge? Det er vi stolte av! 

Avtala har ingen bindingstid, og vi garanterar at avtala forblir uendra i både pris og vilkår ut 2020.