Våre bedriftsavtaler

SFE <picture/>
Bedrifter har ulike behov avhengig av storleik, forbruk og type bransje bedrifta opererer i. Vi tek omsyn til dette når vi set saman bedriftsavtalene våre.

Fastpris

Straumavtala som gir bedrifta di ein forutsigbar straumpris. Denne avtala kan du få til 1, 2 og 3 års binding. Du har då ein avtalt pris i den avtalte perioda, uavhengig av svingingar i marknaden.

Kombipris

Straumavtala er satt saman av fastpris - og spotpris. Dette gir bedrifta di forutsigbare pris på dei eine halva, og flytande spotpris på den andre halva. Kanskje det beste av to verdener?

Spotpris

Bedrifta di føl dei daglege prissvingingane i marknaden. Du betaler det same som vi kjøper straumen for på straumbørsen Nord Pool.