Lokal straumavtale til bedrifta di

Bedrifter har ulike behov avhengig av storleik, forbruk og type bransje bedrifta opererer i. Vi tek omsyn til dette når vi set saman bedriftsavtalene våre.

Vel du å handle straumen din lokalt er du med på å skape store lokale ringverknader. Du er med på å styrke lokalmiljøet og støtte opp om lokale arbeidsplassar. Samtidig får du ein leverandør som kjenner regionen og legg igjen midlar i lokalsamfunnet ditt. For kvar krone du legg igjen lokalt er eit verdifullt bidrag til det lokale nærmiljøet ditt. Ta kontakt med oss, så kjem vi saman fram til den straumavtala som passar bedrifta di best. Og hugs at vi leverer straum til alle bedrifter i heile Norge. 

SFE previewImg

Kortreist straum til heilelektriske ferjer

Saman med Fjord1 er vi med å bidra til den grøne omstillinga.

Les meir
SFE previewImg

Eit langt, godt og lokalt samarbeid

I eit hav av tilbod ser Mona Vekst verdien av det å velje lokale samarbeidspartnarar.

Les meir
SFE previewImg

Våre bedriftsavtaler

Vel rett straumavtale til di bedrift. Sjå våre avtaler her

Les meir