Spar pengar - både for deg og andre!

SFE <picture/>

Så enkelt sparar du pengar på neste straumrekning!

No kan du få 300 kr i avslag på neste faktura ved å tipse vener om å velge straum frå SFE. Den du vervar får også 300 kr avslag på si straumrekning, og kan fritt velje kva avtale han/ho ynskjer. Vi har blant landets rimeligaste straumavtaler.

Du kan sjølvsagt verve fleire kundar, og dermed få meir i avslag.
Jo fleire - jo beire, men maks 10 kundar pr månad.

Slik kjem du i gong - Enklare blir det ikkje:

Din unike vervekode består av VERV og ditt kundenummer (6 siffer). Kundenummeret finn du øvst til høgre på "Mi side" og på fakturaen din. Koden kan eksempelvis sjå slik ut: VERV000000

Denne kan du dele slik du ynskjer det sjølv, og i dei kanalane du vil. 
For at du skal få din ververabatt, må den/dei du vervar bestille straumavtale med oss. Det vert ikkje lagt inn rabatt før dette er registrert i vårt system. Då vert rabatten lagt inn automatisk i systemet, og du vil sjå rabattlinja på neste faktura. Beløpet vil bli generert basert på antall nye kundar som har nytta din unike vervekode når dei bestiller sin kraftavtale med SFE.

Vilkår for å delta i vervekampanjen:

  • Du må vere straumkunde i SFE for å kunne verve
  • Den du vervar kan sjølv velge kva straumavtale han/ho ynskjer
  • Du får 300 kr i avslag pr kunde du vervar. Maks 10 stk pr månad
  • Dersom du vervar for ein høgare verdi enn straumrekninga di er på, vil rabatten overførast til neste straumrekning
  • Rabatten kan ikkje utbetalast i kontantar, men kun nyttast som rabatt på di straumrekning
  • Dersom du seier opp straumavtalen din og du ikkje har fått utløyst rabatten - vil denne falle vekk
  • Den du vervar må binde seg til kraftavtalen i 3 månadar
  • Den du vervar kan ikkje ha blitt verva tidlegare
  • Den du vervar kan ikkje allereie ha ei straumavtale med SFE.
  • Vervekampanjen gjeld for privatkundar.