SFE <picture/>

Etter rekordlåge straumprisar i 2020 er vi no desverre tilbake på meir normale vinterprisar. Året 2021 har hittil bydd på ein kaldt vinter, og høge straumprisar landet over. Mens vi ventar på mildare dagar kan vi sjå på kvifor straumprisane er så høge og korleis vi kan spare på straumen, utan at det går ut over komforten. 

SFE previewImg

Difor er straumprisen høgare i år enn i fjor

Etter eit år med rekordlåg straumpris, er den på nyåret 2021 tilbake på eit meir normalt nivå. Kvifor er det slik og kva kan vi vente oss framover?

Les meir
SFE previewImg

Kva består straumrekninga di av?

Visste du at berre 1/3 av straumrekninga di er knytt til den straumen du faktisk brukar?

Les meir
SFE previewImg

5 myter om straum

Når ting blir sagt ofte nok har det ein tendens til å bli ei uskriven sanning. Her er fem påstandar mange let seg lure av.

Les meir
SFE previewImg

Kor mykje straum brukar dingsane?

Nokre morofakta du kan dele i neste familieselskap eller bruke som 'icebreaker' i ei kva som helst slags anledning.

Les meir
SFE previewImg

Enkle måtar å spare straum

Har du lyst til å redusere utgiftene? Her er nokre smarte grep du kan gjere for å påvirke kor høg eller låg straumrekninga di blir!

Les meir