Fortsatt hyggelege straumprisar

SFE <picture/>

Ein uvanleg mild og nedbørsrik vinter la tidleg eit press på straumprisane. I mars kom corona-krisa som la ytterlegare press på det meste av prisar, straum inkludert. Straumprisane på Nord Pool har vi i perioda sett ligge under eller rundt 10 øre/kWh (eks.mva) for alle fem prisområda i Norge i månadane mars-april-mai.

Sør-Norge er særleg påverka av ekstreme mengder med snø i fjella, og når dette no skal smeltar gjennom sommarmånadane vil vi sannsynelgvis sjå prisar under 10 øre/kWh også gjennom sommaren. Utsiktene for norske straumforbrukarar ser derfor framleis hyggeleg ut. Vêr og vind, og verda generelt, er uforutsigbar og vi kan raskt sjå endring i straumprisane.

- Ole Marius Gloppestad, Kraftanalytiker i Sogn og Fjordane Energi