YNGRspot

Den perfekte avtala for deg som er student med 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

Ein spotprisavtale som gir reint vatn og helse

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Vis alle straumavtaler pil

SFE Standard

Straumpris utan dei største svingingane

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Straum med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

SFE previewImg

Når gode energiar går i lag

Endeleg kan vi fortelje at vi i SFE Kraft saman med Tafjord Marknad, Tussa-24 og Sognekraft Straum blir eit nytt og større straumselskap. Namnet på det nye selskapet er Wattn.

Les meir
SFE previewImg

Webinar for bedrift 22.juni

Få eit innblikk i det nye straumselskapet. Med eit styrka fagmiljø, smart teknologi og godt produkt hjelper vi bedrifta med å ta smarte val.

Les meir
SFE previewImg

Historisk høge prisar i mai

Med mykje nedbør og rekordlåge straumprisar i fjor, har vi hittil i år hatt ei heilt anna utvikling.

Les meir
SFE previewImg

Kortreist straum til heilelektriske ferjer

Saman med Fjord1 er vi med å bidra til den grøne omstillinga.

Les meir