SFE INNKJØPSPRIS

SFE Innkjøpspris følger daglig svingningene i markedet etter kraftbørsen Nord Pool. Hvor du bor i landet avgjør hvilken pris som gjelder for deg. Hver måned blir det beregnet en gjennomsnittspris fra kraftbørsen som blir justert for forbruket i ditt område i perioden. Resultatet en får da kaller vi "vektet områdepris" og den er grunnlaget for prisen ut til kunden den måneden. Avtalen forutsetter efaktura. Dersom efaktura ikke blir opprettet vil det forekomme fakturagebyr på 20 kr.

Du kan enkelt bestille SFE Innkjøpspris her

Standard vilkår

SFE Fast

Forutsigbar strømpris
47,63 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Et års binding

YNGRspot

Den perfekte avtalen for deg som er student + STOR BONUSPAKKE og 3 mnd gratis fastbeløp!

Fastbeløp 19 kr/mnd

Påslag 4.98 øre/kWh

Ingen binding*

God straum

En spotprisavtale som gir rent vann og god helse i Zimbabwe

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

SFE Standard

Strømpris uten de største svingingene

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Strøm med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

Vintergaranti

Forutsigbar strømpris i de verste vintermånedene
59,40 øre/kWh

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Binding frem til 01.05.20