PRISENDRINGER

Vi setter opp SFE Standard fra 06.11.2019, nye priser er:

NO1: 63,08 øre/kWh (Østlandet, inkludert indre Sogn)
NO2: 62,54 øre/kWh (Sørlandet)
NO3: 65,39 øre/kWh (Midt-Norge, nord for Sognefjorden til Nordtrøndelag)
NO4: 61,15 øre/kWh (Nord-Norge)
NO5: 64,00 øre/kWh (Vestlandet, sør for Sognefjorden til Rogaland)

SFE Innkjøpspris

Strøm for deg som vil følge markedet

Fastbeløp 29 kr/mnd

Påslag på 4.98 øre/kWh

Ingen binding

SFE Fast

Forutsigbar strømpris
56,05 øre/kWh

Fastbeløp 29 kr/mnd

Ingen påslag

Et års binding

God straum

En spotprisavtale som gir rent vann og god helse i Zimbabwe

Fastbeløp 33 kr/mnd

Ingen påslag

Ingen binding

Sunnfjordkraft

Strøm med opphavsgaranti til innkjøpspris

Fastbeløp 25 kr/mnd

Påslag på 5,40 øre/kWh

Ingen binding

SFE Standard

Strømpris uten de største svingingene

Ingen fastbeløp

Ingen påslag

Ingen binding