SFE <picture/>

Ved å bestille spotavtalen God straum, er du med på å gi rent vann til de som trenger det mest.

I 2012 inngikk vi samarbeid med Plan Norge International om å bygge og rehabilitere brønner i Sierra Leone. Ut av dette samarbeidet vokste strømavtalen God straum, og kundene våre fikk mulighet til å bli med på prosjektet. Av fastbeløpet du betaler på 33 kr, går 20 kr direkte til vannprosjektet som nå har flyttet seg til San-folket i Zimbabwe. Sammen har vi gitt 27 000 mennesker i ulike landsbyer i Sierra Leone og Zimbabwe tilgang på rent vann, og en bedre helsesituasjon.

God straum er kåret til en av de tre beste langsiktige strømavtalene av alle strømavtaler i Norge? Det er vi stolte av!

Avtalen har ingen bindingstid, og vi garanterer at avtalen forblir uendret i både pris og vilkår ut 2020.