Et langt, godt og lokalt samarbeid

SFE <picture/>

Siden 1994 har SFE Kraft fått levere strøm til Mona Vekst. I takt med tjenester, produksjon og antall driftsbygninger har strømforbruket til bedriften økt med årene, og desto viktigere er det for Mona Vekst å være sikker på at de kan stole på oss som strømleverandør.

Verdi utover selvee strømmen
I et hav av tilbud og tilbydere ser Mona Vekst verdien av å velge lokale samarbeidspartnere, også utover prisaspektet. "Viktige verdiar for oss med tanke på samarbeidspartnarar er den lokale forankringa, det å gi tilbake til lokalsamfunnet og støtte kvarandre i kvardagen vi står i. Sjølvsagt er pris ein viktig faktor, men til slutt dreier det seg om så mykje meir enn berre kWh", seier Birgith Hjelle Roset, dagleg leiar i Mona Vekst. Det å velge lokale bedrifter er igjen med å skape lokale ringvirkninger. "Det er snakk om lokale arbeidsplassar som gir skatteinntekter til kommunen og det legg vi stor vekt på. Det bidrar til vekst i kommunen vår og er med å trygge eigaren vår", fortset Birgith.

En viktig støttespiller
Mona Vekst produserer og utfører oppdrag for næringslivet i regionen. Det største arbeidsområdet er industrivaskeriet som har en kapasitet på ca. 700 tonn tøy per år, og leverer tjenester til helseinstitusjoner, hotell og lokale privat -og bedriftskunder. Med stor produksjon og kunder som er avhengig av Mona vekst sine tjenester, er det viktig for de å vite at de også har gode leverandører i ryggen. "Kort responstid, strålande service og god kjennskap til bedrifta vår gir tryggleik som er vanskeleg å verdsette i øre/kWh", seier Birgith.

Fra energibransjen til sjefsstolen
Selv kommer Birgith fra energibransjen og vet hva som rører seg ute i markedet på både godt og ondt. Med denne erfaringen gir hun bedriften en verdifull erfaring og bedre forutsetninger for å stille de rette spørsmålene når konkurrerende strømleverndører kommer på banen med tilsynelatende gode tilbud. "Mi fortid i kraftbransjen er på ingen måte avgjerande i Mona Vekst sitt val av kraftleverandør. Som leiar må eg tenke lønsamheit og innsparing i alt eg gjer for bedrifta, men det at SFE har ærlege produkt med ein forståeleg pris har vert avgjerande for vårt val", seier Birgith.

Enkel oversikt
Vi er ikke lenger enn et tastetrykk unna, men for Birgith ser hun verdien av å ha oversikt tilgjengelig når det passar henne. "Eg vil påstå at det å logge seg inn på Mi side hjelp meg med det meste eg treng å finne ut av. Gode sider som er lett å logge seg inn på, lett å finne fram i og er innbydande er ei fin oppleving. Eg opplever ikkje «spam», og lar meg overraske over den ærlege framstillinga SFE har. Eg føler meg ivaretatt som kunde", avsluttar Birgith.

Tusen takk til Birgith og Mona Vekst for det gode og viktige samarbeidet!