Kortreist strøm til helelektriske ferjer

SFE <picture/>

I 2018 vann vi anbudet om å levere strøm til verdens første helelektriske ferjesamband Lote – Anda i Gloppen.

I anbudet var det krav om null -og lavutslipp av klimagasser. Dette oppfyller vi ved å levere opphavsgarantier. Det vil si at ferjene har sertifikater som garanterer at kraften er ren vannkraft fra Sogn og Fjordane.

Ved å bytte fra diesel til strøm, sparer Fjord1 miljøet for ca. 4100 tonn CO2. Fram til 2028 har ferjesambandet et forventet forbruk på 40 GWh, som tilsvarer ca. 2500 husstander.

Vi er stolt av å bli valgt, og at vi får bidra til den grønne omstillingen.