Bedriftsavtaler

SFE <picture/>

Bedrifter har ulike behov avhengig av størrelse, forbruk og type bransje bedriften opererer i. Vi tar hensyn til dette når vi setter sammen våre bedriftsavtaler. Ta kontakt med oss, så kommer vi samman frem til den strømavtalen som er best for bedriften din. Og husk, vi leverer strøm til alle bedrifter i hele Norge!

Standard kraftleveringsavtale / Standard kraftleveringsvilkår 

Fastpris Bedrift

Strømavtalen som gir bedriften din en forutsigbar strømpris. Denne avtalen kan du få til 1, 2 og 3 år binding. Du er da garantert en fast pris i denne perioden, uavhengig av svingninger i markedet.

Kombipris

Strømavtalen er sett sammen av fastpris - og spotpris. Dette gir bedriften din forutsigbare pris på den ene siden, og flytende spotpris på den andre. Kanskje det beste av to verdener?

Spotpris Bedrift

Bedriften din følger de daglige prissvingningene i markedet. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen Nord Pool.