Lokal strøm til din bedrift

Bedrifter har ulike behov avhengig av størrelse, forbruk og type bransje bedriften opererer i. Vi tenker på dette når vi setter sammen våre strømavtaler.

Handler du strøm lokalt er du med på å skape store ringvirkninger. Du er med på å styrke lokalmiljøet og støtte opp under lokale arbeidsplasser. Samtidig får du en leverandør som kjenner regionen og legger igjen midler i ditt lokalsamfunn.

For hver krone du legger igjen lokalt er et verdifullt bidrag til det ditt lokale nærmiljø. Ta kontakt med oss, så kommer vi frem til den strømavtalen som er beste for din bedrift. 

Og husk, vi leverer strøm til alle bedrifter i hele Norge.

Standard kraftleveringsvilkår  for næringskunder i SFE Kraft.