Fortsatt hyggelige strømpriser

SFE <picture/>

En uvanlig mild og nedbørsrik vinter la tidlig et press på strømprisene. I mars kom corona-krisen som la et ytterligere press på det meste av priser, strøm inkludert. Strømprisene på Nord Pool har vi i perioden sett ligge under eller rundt 10 øre/kWh (eks.mva) for alle de fem prisområdene i Norge i månedene mars-april-mai.

Sør- Norge er særlig påvirket av de ekstreme mengdene med snø i fjellet, og når dette smelter gjennom sommermånedene, vil vi sannsynligvis se priser under 10 øre/kWh også i sommer. Utsiktene for norske strømforbrukere ser derfor veldig hyggelig ut. Vêr og vind, og verdene generelt, er uforutsigbar og vi kan raskt se endringer i strømprisene.

- Ole Marius Gloppestad, Kraftanalytiker i Sogn og Fjordane Energi