Sognekraft er med på laget!

SFE <picture/>

Konsernene TAFJORD, Tussa og SFE startet høsten 2020 et samarbeid om et fremtidig strømsalgsselskap. Nå blir også Sognekraft med i partnerskapet og blir deleier i det nye selskapet sammen med de tre andre. Med over 100 000 strømkunder og ambisjoner om vekst, tar vi opp konkurransen med de store aktørene på markedet.

En felles satsning innen strømsalg legger til rette for god kundeservice og konkurransedyktige priser. Samtidig ser vi store fordeler med å få et sterkere fag- og kompetansemiljø slik at vi kan utvikle fremtidsrettet produkt og tjenester. Målet er å øke merverdien for kundene våre.

Du som allerede er kunde hos TAFJORD, Tussa og SFE eller Sognekraft vil ikke merke noe endring i starten. Du får fremdeles strømfakturaen fra det selskapet fra TAFJORD, Tussa og SFE, og på sikt er målet å kunne gi deg bedre og flere nyskapende tjenester med konkurransedyktige priser.

I en pressemelding datert 7.januar sier administrerende direktør Terje Bakke Nævdal følgende:
- Vi er fire aktører med sterke lokale merkevare som skal samarbeide tett. Dette blir et knallsterkt lag som vi gi oss øket kraft til å utvikle sognekraft videre, og på den måten sikre eksisterende arbeidsplasser og forhåpentligvis skape nye.

Han understreker at samarbeidet kun gjelder den delen av virksomheten som gjelder strømsalg.

I samme pressemelding uttrykker styreleder i det nye strømselskapet Erik Espeset stor glede over at Sognekraft også har blitt en del av satsningen:
- Vi er glad for at Sognekraft ville være med i det nye selskapet. At Sognekraft nå er med i partnerskapet befester at vi andre har gjort rette valg på veien, og at partnerskapet er en konkurransedyktig plattform for videre strategisk utvikling.