Ringvirkninger utover rent vann

SFE <picture/>

I januar 2020 starter arbeidet med å bygge syv nye brønner, og rehabilitering av to brønner i Tsholotsho i Matabeleland, Zimbabwe. Målet for denne perioden er at 12 000 mennesker skal få tilgang på rent vann.

En stor forskjell
For åtte år siden inngikk vi samarbeid med Plan Norge og arbeidet med å bygge brønner og skaffe rent vann i Sierra Leone. I senere tid har vi fortsatt arbeidet hos San-folket i Zimbabwe.Vi er stolte av at vannprosjektet nå har bidratt til at 19 lokalsamfunn og over 27 000 mennesker i Sierra Leone og Zimbabwe har fått tilgang på rent vann og fått en sterkt forbedret livssituasjon. Det er fantastisk!

Positive ringvirkninger
Rent vann i lokalsamfunnet har store ringvirkninger utover helse og hygiene. Ofte er det kvinner og unge jenter som må gå langt for å hente vann, noe som kan hindre at jenter får gå på skole. Tall fra Verdensbanken viser at for hvert år en jente får gå på ungdomsskole, øker potensiell inntekt med 15-25 prosent. Det betyr at hun kan gi familien mer og bedre mat, bedre helsetjenester og skolegang til barna. Jenter som får fullføre ungdomsskolen gifter seg også senere og får færre og friskere barn.

Les mer om samarbeidet på hjemmesiden til Plan Norge.