Forskjellen på kraft -og nettselskap

SFE <picture/>

Hva er egentlig forskjellen på et kraftselskap og et nettselskap? Veldig kort fortalt har nettselskapene monopol, og kan derfor ikke byttes bort. Kraftselskapene selger kun strømavtaler, og har ikke noe med nettleien å gjøre. 

Nettselskapene frakter strømmen gjennom strømlinjer fra der strømmen blir produsert og frem til huset ditt. De bygger og vedlikeholder linjer, og overvåker nettet 24/7 hele året for å passe på at alle har strøm.

Nettselskapene har monopol på hver sine geografiske områder. Uten monopol, hadde vi hatt flere parallelle strømlinjer som konkurrerte om kundene og det hadde ikke vært praktisk. Siden de har monopol, kan du ikke bytte bort nettselskapet ditt.

Kraftselskapene kjøper strøm fra strømbørsen NordPool og selger denne videre til deg. Kraftselskapene tilbyr ulike strømavtaler, tilpasset deg og ditt forbruk. En skiller de ulike strømavtalene i spotpris, fastpris -og standard strømavtaler. Les mer om de ulike avtalene her.

Noen kunder får en faktura fra nettselskapet sitt og en fra kraftselskapet sitt. Andre får en samlet faktura fra kraftselskapet, der både nettleie og strømavtalen er med. Uavhengig av hvilken ordning du har, er det greit å huske på at kraftselskapet ditt ikke har noe med nettleien å gjøre.

Nettleien er altså prisen du betaler for å få fraktet strømmen frem til huset ditt. En del av nettleien er fast, mens den andre delen er avhengig av hvor mye strøm du bruker. Nettleien skal gi nettselskapet inntekt nok til å dekke transport av strøm, gitt effektivt drift, utnytting og utvikling av nettet.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bestemmer hvilken nettleie de ulike nettselskapene kan ta. En faktor som påvirker nettleien, er hvor mange kunder det er å dele kostnadene på i det aktuelle området. En annen faktor er geografien i området, f. eks om det er mye fjord og fjell som gjør det mer kostbart å bygge og vedlikeholde linjenettet.

Området vårt lokalt har en utfordrende geografi, kombinert med få innbyggere og derfor har vi en høyere nettleie sammenlignet med byområder. Om nettleien skal være lik for hele landet, er et politisk spørsmål. SFE Nett er ett av flere nettselskaper som jobber mye opp mot styresmaktene, for å få endret systemet for nettleie. De mener at nettleien bør være lik, uansett hvor i landet du bor.