Våt vinter gir lave priser

SFE <picture/>

Uvanleg mild og våt vinter i Norden har gitt oss lave kraftpriser i starten av 2020. Ekstreme nedbørsmengder har medført at vi nå trolig vil ha mye vann i norske og svenske vannmagasin ut hele 2020 – dette kan vi se igjen i marknedsprisene på strøm fremover. Slik det ser ut nå vil strømprisen i Norge kunne ende opp rundt 20 øre/kWh (før mva.) for hele 2020 i gjennomsnitt.  Vi må tilbake til våt-året 2015 (ca 19 øre/kWh) for å finne like lave strømpriser.

Generelt har den milde og vindfulle vinteren i Europa gitt lavt elektrisitetsforbruk og høy produksjon av vindkraft, og dermed lave strømpriser også i andre europeiske land. Vær og vind er uforutsigbart, og ting kan endre seg raskt, men utsiktene for norske straumforbrukere ser hyggelig ut akkurat nå!

 - Ole Marius Gloppestad, Kraftanalytiker i SFE

Energi Norge har også uttalt seg om de lave prisene vi ser i vinter, det kan du lese mer om her.