Fortsatt utsikter for lave strømpriser

SFE <picture/>

Allerede uvanlig lave strømpriser i vår, på rundt 10 øre/kWh eks. moms, ble avløst av historiske lave priser i sommer!

I gjennomsnitt har strømprisene ligget på rundt 1,5 øre/kWh i Sør-Norge og 3 øre/kWh i Midt-Norge for juni og juli. Årsaken til de lave prisene er de store mengdene med snøsmelting og regn, noe som har gitt et kraftig overskudd av vannkraftproduksjon.

Med sommeren på hell, går vi inn i høsten med fulle vannmagasin i Norge. Dette vil sannsynligvis holde prisen relativt lav også i høst og kommende vinter. I terminmarkedet for strøm, ser vi priser rundt 15 øre/kWh for resten av 2020 i gjennomsnitt for landene i Norden. Lokalt i Sør -og Midt-Norge kan vi vente ytterligere 1-2 øre/kWh lavere pris.

Utsiktene for forbrukerene er derfor hyggelige for det kommende halvår. Men som vi alle vet - vèr og vind svinger fort, og en tørr høst kan fort gi et løft i prisene for kommende vinter.

- Ole Marius Gloppestad, Kraftanalytiker i Sogn og Fjordane Energi AS