Rekordlave spotpriser på strøm i Norge

SFE <picture/>

Det har vært et spesielt strømår på flere måter. Spotprisene på strøm blir bestemt ut fra tilbud og etterspørsel for hver eneste time i døgnet. I år har vi hatt redusert forbruk/etterspørsel av strøm som følge av korona, samtidlig som 2020 har vært uvanlig nedbørsrikt – både på senvinter -og sensommer. Kombinasjon av lavere forbruk og mer nedbør til norske vannmagasin, har redusert spotprisene kraftig. Gjennomsnittlig spotpris, i alle de fem norske spotprisområdene, er hittil i underkant av 10 øre/kWh før offentlige avgifter. Til sammenligning har gjennomsnittlig spotpris i andre spotprisområder i Norden vært mellom 15-30 øre/kWh, men også de har vært påvirket av lavere forbruk av strøm som følge av Korona.

Når vi nå nærmer oss vinter og kjølegere temperatur, vil sannsynligvis økt strømforbruk presse spotprisene noe opp. Men, rekordhøy fyllingsgrad i norske vannmagasin (90-95%), kombinert med utbygging av fornybar vind- og vannkraft senere år, gjør at tilbudssiden av strøm er større enn tidligere. Den samlet effekten av dette er sannsynligvis lave spotpriser på strøm i vinter. I terminmarkedet for strøm ser vi priser på 25-30 øre/kWh før offentlige avgifter i 1. kvartal 2021, og 21-23 øre/kWh i gjennomsnitt for samme år samlet sett. I dette ligger det en forventning om «normale» nedbørsmengder neste år, og at strømforbruket vil ta seg litt opp etter at vi, forhåpentligvis, er over den verste med tanke på korona.

Ole Marius Gloppestad, Kraftanalytiker i Sogn og Fjordane Energi